Tevékenységi területünk

1. Korrózióvédelmi bevonati tervezés

Acélfelületekhez

 • Bevonatrendszerek tervezése MSZ EN ISO 12944 szerint a kívánt várható élettartam és a megvalósítható felület-tisztítási fokozat összefüggésében.
 • Korróziós állapotfelmérés készítése meglévő bevonatrendszerek esetében. A bevonatrendszer alározsdásának, átrozsdásodásának, hólyagosodásának, krétásodásának, rétegvastagságának, rétegszámának, rétegenkénti rétegvastagságának, tapadásának meghatározása, mérése.
 • Technológiai Utasítás készítése a kiválasztott bevonatrendszer alapján mind a műhelymunkához, mind pedig a helyszíni kivitelezéshez , figyelembe véve a kivitelezői adottságokat, eszközöket.
 • Mintavételi és Megfelelőségi Tervek összeállítása a kivitelezés egyes fázisait, a szükséges vizsgálatokat és azok elvárt eredményeit meghatározva.
 • Korrózióvédelmi Terv készítése az adott korrozivitási kategória és az elvárt élettartam alapján.

Betonfelületekhez

 • Technológiai Utasítás készítése autópályák, autóutak hídjainak szigeteléséhez, korrózió elleni védő-bevonataihoz a tenderkiírás alapján, javaslat az engedélyes bevonati anyagok kiválasztására
 • Mintavételi és Megfelelőségi Tervek összeállítása autópályák, autóutak hídjainak szigeteléséhez, korrózió elleni védő-bevonataihoz a kivitelezés egyes fázisait, a szükséges vizsgálatokat és azok elvárt eredményeit meghatározva.
 • Padlófelületek, tartályok műgyanta bevonataihoz Technológiai Utasítás készítése, Mintavételi és Megfelelőségi Tervek összeállítása a kivitelezés egyes fázisait, a szükséges vizsgálatokat és azok elvárt eredményeit meghatározva. 

2. Szakértések a MMK által bejegyzett jogosultsággal

 • Bevonattal ellátott acélszerkezetek korróziós állapotának felmérése, értékelése, javaslat készítése a bevonatok felújítására.
 • Bevonatrendszerek meghibásodása esetén a hiba okainak feltárása, javaslat készítése a hibák elkerülésére.
 • Tűzhatás ellen védő bevonatrendszerek rétegvastagságának ellenőrzése, szakértői vélemény elkészítése.
 • Kész korrózióvédő bevonatrendszerek vizsgálati minősítése szakértői vélemény összeállításával.
 • Kész műgyanta bevonatok, padlók vizsgálati minősítése szakértői vélemény összeállításával.
 • Korrózióvédelmi tervek készítése, vagy felülvizsgálata szakértői vélemény összeállításával.
 • Vezetőképes, és/vagy ESD padlóburkolatok levezetési ellenállásának minősítése

3. Korrózióvédelmi, bevonati és padlóburkolati helyszíni vizsgálatok

Acélfelületek és egyéb fémfelületek korrózióvédelmének vizsgálata

 • Munkahelyi körülmények (levegő hőmérséklet, alapfelületi hőmérséklet, relatív páratartalom, harmatpont) mérése, igény esetén időközönkénti automatikus regisztrálással, kültéri munkáknál szélsebesség mérése. Referencia festések esetén az összes szükséges mérési adat biztosítása.
 • Felület-tisztítási fokozat ellenőrzése, szemcseszórásos és magasnyomású vizes tisztításnál, kézi kisgépes tisztításnál.
 • Hegesztési varratok, élek felület-előkészítési fokozatának meghatározása.
 • Felületi vízoldható sótartalom mérése vezetőképesség mérő műszerrel. (Bresle módszer)
 • Felületi portartalom mérése tapadó-szalagos módszerrel.
 • Felületi érdesség mérése tűs mérőműszerrel, vagy speciális komparátorral összehasonlító mérés.
 • Nedves festékréteg vastagságának ellenőrzése görgős műszerrel, vagy 10 µm osztású fésűs eszközzel.
 • Száraz bevonati vastagság mérése memóriás, mágneses elven működő műszerrel nem mágnesezhető (pl. horganyzott) felületen is. A mérési eredmények grafikus kiértékelése, minimum, maximum és átlag meghatározása.
 • A horganyréteg és a festékbevonat vastagságának mérése horganyzott acélfelületeken memóriás műszerrel. A mérési eredmények grafikus kiértékelése, minimum, maximum és átlag meghatározása.
 • Fémszórásos bevonat és a festékbevonat vastagságának mérése acélfelületeken memóriás műszerrel. A mérési eredmények grafikus kiértékelése, minimum, maximum és átlag meghatározása.
 • Az összes és a rétegenkénti rétegvastagság mérése régi és új festékbevonat rendszereknél, rétegszám meghatározása ferde-metszéses, mikroszkópos mérőműszerrel.
 • Tapadási érték és tapadási tulajdonságok meghatározása régi és új festett felületeken, merőleges irányú leszakítás elvén mérő automatikus, memóriás műszerrel. A mérési eredmények grafikus kiértékelése, minimum, maximum és átlag meghatározása.
 • Rácsvágásos bevonati tapadás meghatározása szabványos vágószerkezetekkel.

Beton- tégla habarcs és esztrich felületek, védőbevonataik vizsgálata

 • Nedvességtartalom mérése CM műszerrel (felületi és mélységi).
 • Beton karbonátosodásának mélységi vizsgálata.
 • Felületi makro-érdességének mérése vízszintes betonok, szemcseszórt betonok, betonpadlók, alapozott betonok, érdesített bevonatok, érdesített burkolatok esetén üveggömbös és kvarchomokos térfogat módszerrel.
 • Repedéstágasság mérése speciális kézi mikroszkóppal szemcseszórt betonfelületek, pályalemezek és szegélyek repedéseinél
 • Felületi tapadó-szilárdság mérése beton- vakolat- és esztrich felületeknél merőleges irányú leszakítással, beállítható húzási sebességgel.
 • Felületi tapadó-szilárdság mérése műgyanta alapú alapozóval alapozott betonfelületeken merőleges irányú leszakítással, beállítható húzási sebességgel.
 • Tapadó-szilárdság mérése műgyanta alapú bevonatoknál, burkolatoknál merőleges irányú leszakítással, beállítható húzási sebességgel.
 • Rétegvastagság meghatározása műgyanta alapú bevonatok, burkolatok a merőleges irányú leszakítások helyein tolómérővel, vagy a korongokon réteg-vastagság mérő műszerrel.
 • Felületi vízfelvétel meghatározása látszóbeton, impregnált beton, tégla, vakolat felületeken Karsten módszerrel.

Padlóburkolati vizsgálatok

 • Nedvességtartalom mérése CM műszerrel (felületi és mélységi).
 • Felületi tapadó-szilárdság mérése előkészített betonfelületen
 • Vezetőképes és nem vezetőképes padlóburkolatok vizsgálata, tapadó-szilárdság és rétegvastagság mérése kész padlóburkolaton.
 • Felületi érdesség mérése vízszintes betonok, szemcseszórt betonok, betonpadlók, alapozott betonok, érdesített bevonatok, érdesített burkolatok esetén üveggömbös és kvarchomokos térfogat módszerrel.
 • Bevonatok, burkolatok keménységének mérése Shore A és D keménységmérő műszerrel.
 • Levezetési ellenállás mérése vezetőképes és az ESD körébe tartozó padló- és egyéb burkolatoknál.

Nem akkreditált műszeres mérések

 • Ultrahangos rétegvastagság mérése műszerrel új és korrodált acél-szerkezeteknél.
 • Schmidt kalapácsos betonszerkezeti szilárdságvizsgálat.
 • Vizes oldatok pH-jának műszeres, nagypontosságú mérése

4. Korrózióvédelmi oktatás

Vállalkozunk szakmai ismertető előadások tartására, szakmai tanfolyamok szervezésére. A szakmai tanfolyamokhoz a kívánt oktatási témának megfelelő írásos tananyagot biztosítunk a résztvevők számára.

Az oktatási tematika kiterjedhet többek között:

 • A megbízó cégnél folyó bevonat-készítési munka komplex értékelésére,
 • A korrózióvédelmi munkák szakmai követelményszintek ismertetésére,
 • A munkaközi és a készmunkák minőségellenőrzésének kialakítására,
 • A munkaközi és a készmunkák ellenőrzéséhez alkalmazott műszerek szabályos használatának ismertetésére,
 • A korrózióvédelemmel foglalkozó hatályos szabványháttér ismertetésére, a szabványok alkalmazási módjára
 • A korrózióvédelmi munkák veszélyforrásainak biztonságtechnikai szempontok szerinti ismertetésére.

Akkreditálási területünk

A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Szilárd beton, beton padlók, vasbeton szerkezetek, szerkezeti elemek (bevonatrendszerek, szigetelések helyszíni kialakítását megelőző vizsgálatok) Beton tapadó-húzószilárdsága merőleges leszakítással
0 - 16 N/mm2
e-UT 07.03.21:2000 M1 melléklet
MSZ EN 1542:2000
Beton nedvességtartalma CM készülékkel mérve
0 - 8 m/m %
e-UT 07.03.21:2000 M10 melléklet
Beton érdessége üveggömbös makroérdességmélység méréssel
0,25 - 5 mm
MSZ EN 13036-1:2010
Beton érdessége homokmélység méréssel
0 - 4 mm
UT 2-2.111:1977 (visszavont előírás)
3. fejezet
Beton karbonáto;odás mélységének meghatározása indikátor oldatok alkalmazásával
0 - 60 mm
e-UT 09.03.11:1999 5.1 szakasz
Falszerkezeti habarcsak Szilárd vakolóhabarcsok tapad6szilárdsága merőleges leszakítással
0 - 7,5 N/mm2
MSZ EN 1015-12:2000
Bevonatok, szigetelések, burkolatok (betonon, vasbeton szerkezeteken, szerkezeti elemeken kialakítva) Tapadószilárdság merőleges leszakítással
0 - 16 N/mm2
e-UT 07.03.2 1:2000 M1 melléklet
MSZ EN 1542:2000
Bevonat vastagsága tolómérővel 0 - 150 mm e-UT 07.03.21:2000 7.5.2. szakasz
e-UT 07.04.13:2011 6.5.2 szakasz
Bevonatok érdessége üveggömbös makroérdességmélység méréssel
0,25 - 5 mm
MSZ EN 13036-1 :20 I O
Bevonatok érdessége homokmélység méréssel
0 - 4 mm
UT 2-2.111 1977 (visszavont előírás)
3. fejezet
Műanyag bevonatok benyomódásos keménység meghatározása keménységmér[vel
Shore A 0- 95 ShA
Shore D 20 - 100 ShD
MSZ EN ISO 868:2003
Kész esztrich habarcsok, padlóburkolatok Tapadószilárdsága merőleges leszakítással
0 - 7,5 N/mm2
MSZ EN 13892-8:2003
Vezetőképes padlóburkolatok Elektromos ellenállás mérés
1 k Ohm - 1000 G Ohm
MSZ EN 1081:1999
MSZ EN 61340-4-1:2004
Acélfelületek előkészítése festékek. bevonatok, szigetelések felhordása előtt. A felületi tisztaság vizsgálatai Festetlen és teljesen festékmentesített acélfelületek rozsdásodási és felület- előkészítési fokozatai kézi-gépi, szemcseszórásos tisztítás után MSZ EN ISO 8501-1:2008
Festetlen és teljesen festékmentesített varratok, élek felület-előkészítési fokozatai MSZ EN ISO 8501-3:2008
Festetlen és teljesen festékmentesített acélfelületek rozsdásodás i és felületelőkészítési fokozatai nagynyomású vízzel végzett tisztítás után MSZ EN ISO 8501-4:2007
Festetlen és teljesen festékmentesített, előkészített acélfelületeken lévő por értékelése nyomásérzékeny tapadószalagos módszerrel
0 - 1 fokozat
MSZ EN ISO 8502-3:2000
Festetlen és teljesen festékmentesített, előkészített acélfelületeken az oldható szennyezőanyagok leoldása elemzéshez. Bresle féle módszer MSZ EN ISO 8502-6:2006
Festetlen és teljesen festékmentesített, el[készített acél felületeken a vízoldható sók konduktometriás meghatározásának helyszíni módszere
0 - 1300 mg/m2
MSZ EN ISO 8502-9:2001
Acélfelületek előkészítése festékek, bevonatok, szigetelések felhordása előtt. Szemcseszórt felület érdességi jellemzői Szemcseszórt ,célfelület érdessége összehasonlító eljárással MSZ EN ISO 8503-1:2012
MSZ EN ISO 8503-2:2012
Szemcseszórt acélfelület érdessége tapintótűs eljárással MSZ EN ISO 8503-4:2012
Korróziógátló bevonatok, szigetelések fém-szerkezeteken Tapadószilárdság vizsgálat felületre merőleges leszakítással 0 - 20 N/mm2 MSZ EN ISO 4624:2003
MSZ EN ISO 16276-1:2007
e-UT 07.03.23:2006 M1 melléklet
Rétegvastagság mágneses és nem- mágneses fémszerkezeteken
0 - 5000 μm
MSZ EN ISO 2808:2007
Rácsvágásos vizsgálat (tapadás) 250 μm alatti rétegvastagságnál MSZ EN ISO 2409:2007
Fémszórt bevonatok acél felületeken Rétegvastagság mágneses fémszerkezeleken
0 - 5000 μm
MSZ EN ISO 2063:2005 7. fejezet
Horgany bevonatok acélfelületeken Rétegvastagság mágneses fémszerkezeteken
0 - 5000 μm
MSZ EN ISO 1461:2009 6.2 szakasz
Bevonatok károsodásainak vizsgálata Hólyagosodás
0 - 5
MSZ EN ISO 4628-2:2003
Rozsdásodás
Ri0 - Ri5
MSZ EN ISO 4628-3:2003
Repedezés
0 - 5 fokozat
MSZ EN ISO 4628-4:2003
Lepattogzás
0 - 5 fokozat
MSZ EN ISO 4628-5:2003
Krétásodás
1 - 5 fokozat
MSZ EN ISO 4628-6:2012
Karckorrózió
1 - 5 fokozat
MSZ EN ISO 4628-8:2005
Kezeletlen és kezelt szívóképes felületek Felületi vízfelvétel vizsgálata mér[pipával kg/m2 x négyzetgyök alatt óra MSZ-04-262-1:1989 (visszavont szabvány) 3.2.6 szakasz